top of page

Kunsthistorisk Forenings konferanse 2024

Oslo, 25.-26. oktober 2024

Call for paper/ invitasjon til å holde innlegg

Utsatt frist

 

I 1904 ble Kunsthistorisk Forening etablert til ære for Norges første professor i kunsthistorie,

Lorentz Dietrichson (1834-1917). I praksis har det blitt slik at foreningen oftest når ut til kunsthistorikere i Oslo-regionen, men gjennom å etablere en nasjonal konferanse i 2018 har foreningen også en arena som inkluderer hele Norges kunsthistorikermiljø.

 

Nå inviterer vi til konferanse og faglig påfyll for tredje gang.
Informasjon om lokasjon, påmelding og pris kommer senere, men sett av datoene allerede nå.

 

Vi håper kunsthistorikere fra hele landet og alle våre ulike virkefelt (akademia, museer, gallerier, auksjonshus, skole- og/eller kulturminnesektoren) vil delta – både med innlegg og som tilhørere. Det er ingen avgrensninger eller rammer for tematikk og metode på innlegg og alle forslag som presenterer nyere, upublisert forskning ønskes velkomne.

Send tittel, sammendrag ca. 300 ord og en kort biografi på ca. 150 ord innen 2. april 2024 til

kunsthistoriskf@gmail.com 

Merk e-posten Konferanse 2024

Styret oppnevner en konferansekomite som vil vurdere de innsendte bidragene og svar fra denne sendes 
innen 1. juli 2024.

 

Eventuelle spørsmål sendes også til kunsthistoriskf@gmail.com

bottom of page