top of page

Arrangementer høst 2014 til vår 2018

2018

 

Doktoraften

Iver Tangen Stensrud, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Panagiotis Farantatos, Universitetet i Oslo

Drew Snyder, UC San Diego

14. februar, Auditoriet i Kristian Augusts gate 23.

 

Foredrag og boklansering

Øystein Sjåstad: «Christian Krohgs sympati.»

12. april, Nasjonalgalleriet.

 

Sommermøte

Mari Lending: «Tid og temporalitet i 1800-tallets gipsmonumenter.»

9. juni, Villa Stenersen.

 

 

2017

 

Foredrag

Victor Plahte Tschudi: «Bygningsarv på bestilling: Antikken og turisttrafikken i barokke Roma.»

21. februar, Auditoriet i Kristian Augusts gate 23.

 

Doktoraften

Ida Kamilla Lie, Universitetet i Oslo

Gustav Jørgen Pedersen, Universitetet i Oslo

Leonora Onarheim Bergsjø, Universitetet i Oslo

29. mars, Auditoriet i Kristian Augusts gate 23.

 

Sommermøte

Knut Ljøgodt: «Balke og vi. Hvorfor fascinerer Balkes kunst verden i dag?»

17. juni, Villa Stenersen.

 

Debattmøte: Hva slags kunsthistorikere vil museene ha?

Panel bestående av Stein Olav Henrichsen, Sabrina van der Ley, Tone Hansen, Øivind Storm Bjerke. Ordstyrer: Nicolai Strøm-Olsen.

27. september, Brygg. Arrangert i samarbeid med Fagutvalget for kunsthistorie ved Universitetet i Oslo.

 

Lorentz Dietrichson Lecture

Michael Ann Holly: «The Back of the Painted Beyond.»

19. oktober, Gamle festsal.

 

Julemøte

Foredrag om Lorentz Dietrichson ved Mai Britt Guleng og foredrag om Kunsthistorie Forening ved Ingebjørg Strøno Sejersted.

6. desember, Auditoriet i Kristian Augusts gate 23.

 

 

2016

 

Foredrag

Erling Skaug: «Giotto og flommen i Firenze 1333. En tverrfaglig innfallsvinkel.»

2. februar i Akademiets hus. Arrangement i samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi.

 

Doktoraften

Nicholas Parkinson, Stony Brook University

Nikita Mathias, Eberhard Karls Universität Tübingen

Bente Aass Solbakken, Nasjonalmuseet/Universitetet i Oslo

9. mars, Auditoriet i Kristian Augusts gate 23.

 

Foredrag og boklansering

Ina Blom: «Inside Equipment: the Autobiography of Video and the Transformation of the Artist’s Studio.»

6. april, Kunstnernes Hus.

 

Foredrag

Richard Meyer: «What Warhol Taught Me.»

9. mai, Arne Næss Auditorium. I samarbeid med Munch-museet og Universitetet i Oslo.

 

Sommermøte

MaryAnne Stevens: «Exporting Nikolai Astrup: challenges, criteria, questions, solution.»

11. juni, Villa Stenersen

 

Foredrag og boklansering

Kjetil Fallan: «Designing Modern Norway. A History of Design Discourse.»

29. september, Arkitekturmuseet.

 

Foredrag

Randi Gaustad og Ingeborg Glambek om Kunstindustrimuseet.

11. oktober, Kunstindustrimuseet.

 

Julemøte

Nils Messel om fransk 1800-tallskunst i norske samlinger.

7. desember, Auditoriet i Kristian Augusts gate 23.

 

 

2015

 

Foredrag

Mari Hvattum om Heinrich Ernst Schirmer.

17. februar, Auditoriet i Kristian Augusts gate 23.

 

Debattmøte: Nasjonalgalleriets fremtid – død eller levende?

Innlegg ved Mari Hvattum, Mattias Ekman, Nils Messel, Gunnar Danbolt, André Støylen, Trine Skei Grande og Audun Eckhoff. Ordstyrere Øystein Sjåstad og Ulf Grønvold.

22. april, Kunsternes Hus.

 

Sommermøte

Trond Bjorli om Anders Beer Wilse.

30. mai, Folkemuseet.

 

Foredrag

Kathrine Lund: «Krigsbilder. Kunst under okkupasjonen 1940-45.»

9. oktober, Litteraturhuset.

 

Doktoraften

Ragnhild Bø, Universitetet i Oslo

Ingrid Halland, Universitetet i Oslo

Signe Endresen, Universitetet i Oslo

Talette Simonsen, Universitetet i Oslo

3. november, Auditoriet i Kristian Augusts gate 23.

 

Julemøte

Marit Werenskiold om Erik Werenskiold.

2. desember, Auditoriet i Kristian Augusts gate 23.

 

 

2014

 

Foredrag

Magne Malmanger om Dahl og Friedrich.

6. november, auditoriet i Kristian Augusts gate 23.

 

Julemøte

Kristin Bliksrud Aavitsland om Harry Fett.

3. desember, Vigelandmuseet.

bottom of page