top of page

Æresmedlemmer

Æresmedlemmer i Kunsthistorisk Forening

         

          Marit Werenskiold

          Anne Wichstrøm

          Ingeborg Glambek

          Gerd Woll

          Mai Britt Guleng

Tidligere æresmedlemmer

       

         Magne Malmanger (1932-2023)

         Sigrun Rafter (1935-2023)

         Knut Berg (1925-2007)

         Pål Hougen (1930-2007)

         Stephan Tschudi-Madsen (1923-2007)

         Francis Bull (1887–1974)

         Harry Fett (1875–1962)

         Thor B. Kielland (1894–1963)

         Henrik Sørensen (1882–1962)

bottom of page