Æresmedlemmer

Æresmedlemmer i Kunsthistorisk Forening

  • Magne Malmanger

  • Sigrun Rafter

  • Marit Werenskiold

Tidligere æresmedlemmer

  • Knut Berg (1925-2007)

  • Pål Hougen (1930-2007)

  • Stephan Tschudi-Madsen (1923-2007)

  • Francis Bull (1887–1974)

  • Harry Fett (1875–1962)

  • Thor B. Kielland (1894–1963)

  • Henrik Sørensen (1882–1962)