top of page

Konferanse 2018

29. sept., auditoriet i Kr. Augusts gt. 23

Program

 

09.30–10.00: Registrering / Kaffe

10.00–12.00: Nye perspektiver på norsk kunst, ledet av Mai Britt Guleng

Øystein Ustvedt: «Elgersburg-kvartetten». Anomalier eller overgangsbilder i Munchs kunstneriske fornyelse

Kesia Eidesen: Nikolai Astrup og den obskure prestegården

Tore Kirkholt: Andreordens observasjon og perspektivismens problem – den kritiske forståelsen av den norske/skandinaviske kunstens representasjon av verden på 1800-tallet

Eilif Salemonsen: «Men jeg kunde ikke frigøre mig». Livets dans etter Guds død

12.00–13.00: Lunsj

13.00–15.00: Institusjon og makt, ledet av Ingrid Halland

Monica Grini: Anders Paulsen og tromma: kontakt og kontekst

Peder Valle: Design på vandring: Bekjennelser fra et spisestueinteriør

Inger M. L. Gudmundson: Hvem forteller og hvordan fortelles kunsthistorien? Om utstillingen og boken «Fri luft: Kitty Kielland» på Stavanger kunstmuseum

Wenche Volle: Edvard Munch og det moderne kunstmarkedet

15.00–15.30: Kaffe

15.30–17.30: Medium og materialitet, ledet av Caroline Ugelstad

Svein Aamold: Abstrakt kunst og samisk selvrealisering?

Talette Simonsen: Abstrahert arkitektur

Charis Gullickson: Intersect, dissect, and reconnect: Aslaug M. Juliussen

Gustav Jørgen Pedersen: Nærværets kunst i Kristin Evensen tegninger

 

Forfriskninger

Lenke for abstracts og biografier

bottom of page