top of page

tor. 14. mars

|

Gamle Raadhus Scene, 2. etg

Årsmøte 2024 og Doktoraften

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Årsmøte 2024 og Doktoraften
Årsmøte 2024 og Doktoraften

Tid og sted

14. mars 2024, 18:00 – 21:00

Gamle Raadhus Scene, 2. etg, Christiania Torv 1, 0157 Oslo, Norge

Om eventen

Velkommen til årsmøte med påfølgende doktoraften og foredrag om Adolph Tidemand, arte povera og norsk industridesign. 

Det blir lett servering og tid til hyggelig samvær.

Arrangementet er åpent for medlemmer. Vennligst meld dere på innen tirsdag 12.mars slik at vi beregne omfang av snacks og drikke.  

18.00 Årsmøte

Saksliste

1. Åpning av årsmøtet

2. Valg av ordstyrer og møteleder

3. Godkjenning av innkalling til årsmøtet

4. Valg av referent og to medlemmer for underskriving av protokoll

5. Årsberetning

6. Regnskap

7. Budsjett

8. Innkomne saker

9. Valg av styre og valgkomite

10. Minneord

19.00 Doktoraften

Eilif Salemonsen

"Adolph Tidemand and the Philosophical Turn in Early Nineteenth-Century Art: Conveying Conceptions of Time and Historical Development through Eclecticism and Transhistorical Relationships"

Adolph Tidemand blir gjerne betraktet som en litt enkel kunstner. Avhandlingen utfordrer dette inntrykket. Søkelyset rettes mot Tidemands forhold til tradisjonen og de mange allusjonene til eldre kunst som finnes i hans bilder. I avhandlingen sees Tidemands interpiktorialitet i lys av den voksende kunsthistoriske litteraturen i Tyskland på 1830- og 1840-tallet. I presentasjonen i Kunsthistorisk Forening rettes oppmerksomheten særlig mot J. C. Dahls verk om de norske stavkirkene fra 1837, Denkmale einer sehr ausgebildeten Holzbaukunst aus den frühesten Jahrhunderten in den innern Landschaften Norwegens, og hvordan Tidemand lot denne kunsthistoriske publikasjonen virke tilbake inn i maleriet Gudstjeneste i norsk landskirkefra 1845.

Eilif Salemonsen er stipendiat i kunsthistorie ved UiO.

Eva Rem Hansen 

“Entering the Work. Artists’ Appearances and Author-ity in Arte Povera, 1965-1972”

Rem Hansens avhandling undersøker hvordan de italienske Arte Povera-kunstnerne i perioden rundt 1970 eksperimenterte med selvfremstilling i egne verker. Arte Povera fremheves vanligvis for sitt arbeid med enkle materialer – ofte naturmaterialer som metaller, stein, tre og vann – og for måten kunstnerne presenterer disse materialene ubearbeidet, og slik sett investerer lite av seg selv i verkene. Dette har gjort Arte Povera til et referansepunkt for kunstdiskursen etter år 2000, der økologisk orientering, og følgelig tanken om at menneskelig inngripen overfor naturen må reduseres, har stått sterkt. Det sentrale spørsmålet gjennom avhandlingens analyser er dermed om den utstrakte bruken av selv(re)presentasjon som kan påvises i Arte Poveras verker er i konflikt med idealet om menneskelig ydmykhet og tilbaketrekning, eller om kunstnernærværet i disse verkene snarere antyder muligheter og modeller for ikke-hierarkiske møter mellom kunstner og materiale.

Eva Rem Hansen har doktorgrad i kunsthistorie fra NTNU (2023) og mastergrad i kunsthistorie fra UiB (2008). Hun arbeider for tiden som kurator ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, med særlig ansvar for Hannah Ryggen Triennale. Hun har tidligere vært foreleser ved UiB, og hatt ulike roller i kunstfeltet, særlig knyttet til formidlings- og informasjonsarbeid og skribent- og redaktørvirksomhet.

Peder Valle

“Design and the Museum: Mediations of design in the 1963 Norwegian Industrial Designexhibition”

Prosjektet ser nærmere på utstillingen Norsk/Norwegian Industrial Design som i 1963 ble arrangert ved Kunstindustrimuseet i Oslo. Utstillingen, som kom istand gjennom et ambisiøst samarbeid mellom museet, ID-gruppen, Landsforbundet Norsk Brukskunst, Norges Eksportråd og Norges Industriforbund, ble en sterk manifestasjon av norske industriprodukter fra tiden etter 1945. Videre ble den en «generalprøve» for Norsk Designcentrum, og en prøvesten for tanken om industridesignens relevans for museet. Avhandlingen undersøker utstillingens og den illustrerte katalogens rolle i å anskueliggjøre design i en tid hvor ‘industrial design’ fremdeles var et fremmedord i norsk språk – og i norske kunstindustrimuseer.

Peder Valle (f. 1985) er doktorgradsstipendiat i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo. Han har en mastergrad i kunsthistorie fra samme sted og har i flere år jobbet ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Han foreleser i designhistorie ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Bilde:

Adolph Tidemand: Gudstjeneste i en norsk landskirke (1845). Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, inv. nr. NG.M.00364.

Foto: Børre Høstland, (C) CC-BY

Dele denne eventen

bottom of page