top of page

ons. 15. mars

|

Gamle Raadhus Scene

Årsmøte 2023 og Doktoraften

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Årsmøte 2023 og Doktoraften
Årsmøte 2023 og Doktoraften

Tid og sted

15. mars 2023, 18:00

Gamle Raadhus Scene, Christiania Torv 1, 0157 Oslo, Norge

Om eventen

18.00 Årsmøte

Saksliste

1. Åpning av årsmøtet

2. Valg av ordstyrer og møteleder

3. Godkjenning av innkalling til årsmøtet

4. Valg av referent og to medlemmer for underskriving av protokoll

5. Årsberetning

6. Regnskap

7. Budsjett

8. Innkomne saker

9. Valg av styre og valgkomite

10. Minneord

19.00 Doktoraften

William Wessel Nore: 

"Widerøes oblique aerial archive and the construction of Norwegian Rural Modernity 1951-1965"

Nore vil presentere det pågående arbeidet med sin avhandling, som tar for seg Widerøes skråfotoarkiv av norske gårder, bruken av flyfotografiet i etterkrigstidens landbruksrasjonalisering og forestillingen om et sosialdemokratisk bondesamfunn. Avhandlingen undersøker rollen til skråfotografier av norske gårdsbruk i å videreføre og mediere den historiske forankringen til bondesamfunnet i den industrielle velferdsstaten. Samtidig fremmet skråfotografiene et ideal om det rasjonelle og økonomisk bærekraftige familiebruket. Prosjektet vil vise hvordan skråfotografiet synliggjør bondesamfunnet hverken som en tradisjonell og tilsynelatende urasjonell levemåte eller som et rasjonelt utstillingsvindu for den industrielle velferdsstaten, men som et ikke-synkront billedlig uttrykk som står utenfor etterkrigstidens motsetning mellom brudd og kontinuitet.

William Wessel Nore er PhD-stipendiat i kunsthistorie og visuelle studier ved Universitet i Oslo. Han har en MA fra Universitet i Oslo og en BA fra University of British Columbia. Tidligere har han jobbet som vitenskapelig assistent på Senter for Utvikling og Miljø og på prosjektet CoFutures: Pathways to Possible Presents ved Institutt for Kulturstudier og Orientalske Språk.

Jarle Tollefsrud: 

"Domesticating Antiquity. Reception of the Classical Tradition in 19th Century Norwegian Architecture"

Avhandlingen undersøker hvordan den klassiske arkitekturen fra siste del av1700-tallet og fremover ble en integrert del av den visuelle kulturen i Norge, ikke bare som bygget form, men også gjennom litteratur, tekst og bilder. Arbeidet er utformet som en resepsjonsstudie, med fokus på aktørenes relasjon til antikken og hvordan den klassiske arven spilte sammen med det nasjonale i kollektiv og individuell identitetsbygging. Prosjektet inngår i forskergruppen «Antikken på norsk», som ved siden av arkitektur studerer oversettelse av klassiske tekster, latinskolene og etableringen av antikksamlinger.

Jarle Tollefsrud er stipendiat ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Han har en mastergrad i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo.

Samantha L. Smith: 

"Translating the Image: The Holy Shroud in 16th-century Bologna"

The 16th century played witness to a critical juncture for images; Protestants and Catholics debated the need for such objects. At the same time, an understanding of Art and the role of the artist as we know them today was still being developed. One of the most known actors navigating the subject of the image at this time was the archbishop of Bologna, Gabriele Paleotti (1522-1597). His treatise Discorso intorno alle imagini sacre et profane (1582) methodically defines, defends, and instructs on a plethora of image types and their uses after the Council of Trent’s decree confirming the place of images and relics in the Catholic Church.

My thesis looks to understand how Paleotti negotiated images while researching and writing his Discorso. In particular, I analyse Paleotti’s discussion of a souvenir print of the Holy Shroud of Turin sent to Paleotti which arrived in Bologna in 1578.  The discussion centred around this imprinted burial sheet of Christ complicated his attempt to categorise and control images.

Smith is a doctoral candidate and lecturer at the University of Bergen. She has a BA in European Arts from the University of Kent, UK, and gained her MA in Art History at the University of Bergen in 2014. She is a member of the research groups ‘European Network on the Instruments of Devotion’ and ‘Images of Knowledge’. She has edited and authored several articles and anthologies. Her most recent publication was as co-editor for Material Cultures of Devotion in the Age of Reformations (Peeters, 2022).

Billetter

  • Årsmøte og Doktoraften

    kr 0,00
    Salget ble avsluttet

Total

kr 0,00

Dele denne eventen

bottom of page