top of page

tor. 10. mars

|

Gamle Rådhus, 2. etg.

Årsmøte 2022 og Doktoraften

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Årsmøte 2022 og Doktoraften
Årsmøte 2022 og Doktoraften

Tid og sted

10. mars 2022, 18:00

Gamle Rådhus, 2. etg. , Nedre Slottsgate 1, 0157 Oslo, Norge (inngang fra Christiania Torv)

Om eventen

18.00 Årsmøte

Saksliste

1. Åpning av årsmøtet

2. Valg av ordstyrer og møteleder

3. Godkjenning av innkalling til årsmøtet

4. Valg av referent og to medlemmer for underskriving av protokoll

5. Årsberetning

6. Statutter

7. Regnskap

8. Budsjett

9. Kort diskusjon om medlemsdeltagelse

10. Utnevnelse av nye æresmedlemmer

11. Eventuelt

12. Valg av styre og valgkomite

19.00 Doktoraften

Stephan Kuhn: "High Medieval Altar Decorations in Norway in a European Perspective (c. 1150–1350):

Forms, Functions, Ensembles"

In the period 1150-1350, the altar furnishings throughout Europe usually consisted of frontals, tabernacle shrines, and canopies. In Norway, more than almost anywhere else, a relatively high number of such object types have been preserved from rural parish churches. The material provides unique insights into the furnishing of country churches throughout Europe. This presentation will focus on High Medieval altar furnishings in Norway and aims to re-locate these object groups in their original context of parish churches. Aspects of form and location will be discussed in order to approach the different functions of the altar furnishing as ensemble.

Stephan Kuhn er PhD-stipendiat ved Universitetsmuseet i Bergen. Han studerte kunsthistorie ved universitetene i Nijmegen (Nederland) og Mainz (Tyskland). Han disputerer i april.

Victoria Bugge Øye: "Mind-Body-Architecture: Coop Himmelblau and the Making of Environmental Health, Vienna 1969-76"

Bugge Øye vil presentere deler av sin avhandling, hvor hun undersøker hvordan velferdsstatspolitikk, en gryende miljøbevegelse, og nye ideer om helse la grunnlaget for et tverrfaglig samarbeid mellom arkitektur- og medisinfeltet, og etableringen av fagfeltet "environmental health" i Østerrike.

Victoria Bugge Øye er kurator for moderne arkitektur ved Nasjonalmuseet og doktorgradskandidat i arkitekturhistorie og teori ved Princeton University. Hun har også en mastergrad fra M.S. Critical, Curatorial and Conceptual Practices in Architecture ved Columbia University.

Inger M.L. Gudmundson: "Frihet og landskapsendringer i Kitty L. Kielland kunst og tekster"

Presentasjonen vil gi innblikk i det pågående forskningsprosjektet om Kitty L. Kielland (1843-1914). Kielland er best kjent som landskapsmaler, men skrev også skjønnlitteratur og sakprosa som kunst, kjønn og etikk. Prosjektet undersøker hvordan malerier og tekster kan forstås som uttrykk for frihet, frigjøring, landskapsendring og temporalitet.

Inger M.L. Gudmundson er PhD-stipendiat i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo. Hun er Cand.philol. i kunsthistorie fra UiO med hovedoppgave om Lars Hertervig. Som konservator ved Stavanger kunstmuseum har hun kuratert utstillinger siden 2001, senest  I skyene (2020) og Inn i skogen, ut i lyset: Lars Hertervig og August Cappelen (2019)

Dele denne eventen

bottom of page