top of page

tor. 04. mars

|

Lenke sendes alle påmeldte

Årsmøte 2021 og Doktoraften 1

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Årsmøte 2021 og Doktoraften 1
Årsmøte 2021 og Doktoraften 1

Tid og sted

04. mars 2021, 18:30

Lenke sendes alle påmeldte

Om eventen

18.30 Årsmøte

Saksliste:

1. Åpning av årsmøtet

2. Valg av ordstyrer

3. Godkjenning av innkalling til årsmøtet

4. Valg av referent og to medlemmer for underskriving av protokoll (dette vil selvsagt ikke kunne gjøres på møtet, men vi skal sørge for å sirkulere papirversjonen av protokollen til de som velges)

5. Årsberetning

6. Regnskap

7. Budsjett

8. Eventuelt. Forslag til saker fra medlemmer (må sendes styreleder Ragnhild M. Bø, Vestfoldgata 2B, 0656 Oslo eller ragnhildboe@gmail.com innen mandag 1. mars

9. Valg

19.00 Doktoraften 

Emil Leth Meilvang: «Ecstatic Life: Biology, Surrealism, and Theories of Life in Interwar Paris and Copenhagen»

In his presentation, Leth Meilvang will narrate the biological thinking associated with the surrealist movement in France and Denmark of the 1930s. He aims to show how surrealism’s intellectual ambitions reached well beyond the realms of art and art history and into the history of the life sciences.

Emil Leth Meilvang holds a PhD degree in Art History from the University of Oslo. He works at the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen.

Mathilde Simonsen Dahl: «Is, granbar og plankeverk. Kristianiaprovisorier over dyprennen fra Pilestredet til Pipervika»

Presentasjonen gir et sveip gjennom noen  undersøkelser av hvordan provisorier i Kristiania rundt 1900 stilte  arkitektur til skue som eksperimentell virksomhet i veksel mellom det  varige og forbigående.

Mathilde Simonsen Dahl var stipendiat på AHO, Oslo  Centre for Critical Architectural Studies. Avhandlingen gjøres i  tilknytning til forskningen i prosjektene Place and Displacement: Exhibiting architecture og The Printed and the Built. Architecture and Public Debate in Modern Europe. Hun disputerte i september 2020 og arbeider nå som byantikvar i Frogn kommune.

Ingrid Lunnan Nødseth: «Clothing the Sacred: A Study of Ecclesiastical Vestments from Late Medieval Scandinavia c. 1400-1550»

Middelalderens kirker var tekstile rom, hvor lag på lag med kostbare stoffer kledte opp både arkitekturen, alteret, skulpturer, helgenskrin, relikvier og de geistlige. På tross av tekstilenes sentrale rolle i middelalderens visuelle kultur, er de lite utforsket. Lunnan Nødseth har undersøkt bevarte messeklær, relikviekleder og altertekstiler for å si noe om hvordan liturgiske paramenter formet opplevelsen av det hellige rommet og den hellige kroppen i Skandinavisk senmiddelalder. Et sentralt argument er at det å pakke inn, kle på, drapere, utsmykke, men også avdekke med tekstiler hadde en sentral rolle i middelalderens liturgi og ritualer. 

Ingrid Lunnan Nødseth har master i kunsthsitorie fra NTNU og York University, England. Hun er PhD-stipendiat ved NTNU og interesserer seg særlig for kunst som ofte har blitt marginalisert i fagfeltet, slik som tekstiler og tidlig moderne trykk. Hun disputerer medio mars 2021.

Dele denne eventen

bottom of page