Thu, Mar 04 | Lenke sendes alle påmeldte

Årsmøte 2021 og Doktoraften 1

Tid og sted

Mar 04, 6:30 PM
Lenke sendes alle påmeldte

Om eventen

18.30 Årsmøte

Saksliste:

1. Åpning av årsmøtet

2. Valg av ordstyrer

3. Godkjenning av innkalling til årsmøtet

4. Valg av referent og to medlemmer for underskriving av protokoll (dette vil selvsagt ikke kunne gjøres på møtet, men vi skal sørge for å sirkulere papirversjonen av protokollen til de som velges)

5. Årsberetning

6. Regnskap

7. Budsjett

8. Eventuelt. Forslag til saker fra medlemmer (må sendes styreleder Ragnhild M. Bø, Vestfoldgata 2B, 0656 Oslo eller ragnhildboe@gmail.com innen mandag 1. mars

10. Valg

19.00 Doktoraften 

Emil Leth Meilvang: «Ecstatic Life: Biology, Surrealism, and Theories of Life in Interwar Paris and Copenhagen»

In his presentation, Leth Meilvang will narrate the biological thinking associated with the surrealist movement in France and Denmark of the 1930s. He aims to show how surrealism’s intellectual ambitions reached well beyond the realms of art and art history and into the history of the life sciences.

Emil Leth Meilvang holds a PhD degree in Art History from the University of Oslo. He works at the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen.

Mathilde Simonsen Dahl: «Is, granbar og plankeverk. Kristianiaprovisorier over dyprennen fra Pilestredet til Pipervika»

Presentasjonen gir et sveip gjennom noen  undersøkelser av hvordan provisorier i Kristiania rundt 1900 stilte  arkitektur til skue som eksperimentell virksomhet i veksel mellom det  varige og forbigående.

Mathilde Simonsen Dahl var stipendiat på AHO, Oslo  Centre for Critical Architectural Studies. Avhandlingen gjøres i  tilknytning til forskningen i prosjektene Place and Displacement: Exhibiting architecture og The Printed and the Built. Architecture and Public Debate in Modern Europe. Hun disputerte i september 2020 og arbeider nå som byantikvar i Frogn kommune.

Ingrid Lunnan Nødseth: «Clothing the Sacred: A Study of Ecclesiastical Vestments from Late Medieval Scandinavia c. 1400-1550»

Medieval churches were textile rooms, where layers upon layers of expensive fabrics dressed up both the architecture, the altar, sculptures, shrines, relics and the clergy. Despite this, they have had a low status in art history and represent a neglected field of research. In her talk, Lunnan Nødseth examines preserved mass clothing, relic clothing and altar textiles in order to say something about how liturgical parameters shaped the experience of the sacred space and the holy body in the Scandinavian late Middle Ages. A key argument is that wrapping, dressing, draping, decorating, but also uncovering with textiles played a central role in medieval liturgy and rituals.

Ingrid Lunnan Nødseth har master i kunsthsitorie fra NTNU og York University, England. Hun er PhD-stipendiat ved NTNU og interesserer seg særlig for kunst som ofte har blitt marginalisert i fagfeltet, slik som tekstiler og tidlig moderne trykk. Hun disputerer medio mars 2021.

Dele denne eventen

© 2018 Kunsthistorisk Forening   |   info@kunsthistoriskforening.no  |  Design: Growlab Oslo

  • Hvit Facebook Ikon