Medlemsfordeler

  • Som medlem vil du få invitasjoner til seks årlige møter. Har du forslag til program, aktuelle eller ”tidløse”, ta kontakt med noen i styret. Se oversikt over tidligere møter her.
  • Som medlem i Kunsthistorisk forening får du fire nummer av tidsskriftet KUNSTforum til kr. 269,- per år. Normal pris er 349,- Les mer om KUNSTforus tidligere utgivelser på papir her og se KUNSTforums nettside her.