Om foreningen

Kunsthistorisk Forening ble stiftet i 1904 til ære for Norges første professor i kunsthistorie, Lorentz Dietrichson (1834-1917).

Kunsthistorisk forening har som formål å samle kunsthistorikere og kunsthistoriestuderende til faglig oppdatering og diskusjon i form av eksursjoner, utstillingsbesøk, foredrag, debatter med mer. Videre bidrar foreningen med å opprettholde et faglig og sosialt nettverk.

I anledningen 100-årsjubileet i 2004 bestilte Kunsthistorisk Forening en artikkel av Mai Britt Guleng; «Kunsthistorisk forening og kunsthistoriefagets historiske betingelser» som sto på trykk i Kunst og kultur nr 3, 2004. Artikkelen i sin helhet kan også lastes ned her.

Pr . 30. april 2011 har foreningen 235 medlemmer, hvorav 12 er studentmedlemskap.