Bli medlem

Kunsthistorisk forening er primært rettet mot kunsthistorikere, men også andre grupper som arbeider innenfor kunstfeltet. Foreningen har som formål å fungere som et forum for faglig oppdatering og diskusjon i form av ekskursjoner, omvisninger, foredrag, debatter med mer. Videre bidrar foreningen med å opprettholde et faglig og sosialt nettverk.

Som medlem vil du få invitasjoner til seks årlige møter. Foruten årsmøte, som ofte kombineres med en utflukt, og julemøte, arrangeres fire medlemsmøter som forsøker å være aktuelle. Vi i styret kan derfor ikke lage et helt årsprogram ved starten av året. Har du forslag til program, aktuelle eller ”tidløse”, ta kontakt med noen i styret.

Her er det mer informasjon om tidligere medlemsmøter og medlemsfordeler.

Årskontigent kr. 350 pr. medlem (kr. 175 for studenter)

Vil du bli medlem? Meld deg inn via vårt innmeldingsskjema eller send mail til info@kunsthistoriskforening.no med kort informasjon om deg selv.