NASJONALGALLERIETS FREMTID – DØD ELLER LEVENDE?

nasjonalgalleriet_trapp_hvelving_original

Vi står nå ved et veiskille når det gjelder Nasjonalgalleriets skjebne. Regjeringen og Statsbygg er i gang med å igjen se på hva som skal gjøres med Tullinløkka, og det er uvisst hva slags rolle Nasjonalgalleriet får i den endelige konklusjonen. Kunsthistorisk Forening inviterer nå til et bredt debattmøte om Nasjonalgalleriets fremtid, og vi tar det for gitt at bygget også i fremtiden skal brukes til kunstformål. Men i hvilken form dette skal ta, blir det åpne spørsmålet vi ønsker å belyse. Mange ønsker at Nasjonalgalleriet skal fortsette å være en del av Nasjonalmuseet, ikke bare pga dets historie, men også pga fremtidig plassmangel på Vestbanen når samlingen skal bygges opp, ikke minst om man får bidrag fra private samlere.

Vi har gleden av å presentere et meget kompetent lag av innledere, og vi håper at dette møtet kan bidra til bevaringen av Nasjonalgalleriet som et visningssted for kunst også i fremtiden.

Møtet vil begynne med et miniseminar der vi ser på Nasjonalgalleriets arkitektur, historie og funksjon i samfunnet, deretter, i del 2, heves temperaturen, og vi går rett på sak: Hva skal skje med Nasjonalgalleriet?

Sted: Kunstnernes Hus
Tid: Onsdag 22. april, 2015, kl. 18:00-21:00
Arrangementet er åpent for alle!

18:15. NASJONALGALLERIET SOM MUSEUM OG MINNE
Mari Hvattum, professor, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Mattias Ekman, arkitekt og postdoktor, Universitetet i Oslo

Ordstyrer: Øystein Sjåstad, leder av Kunsthistorisk Forening

19:00 Pause

19:30: NASJONALGALLERIETS VIDERE SKJEBNE
Nils Messel, seniorkurator Nasjonalmuseet
Gunnar Danbolt, professor emeritus i kunsthistorie, Universitetet i Bergen
André Støylen, adm.dir. Sparebankstiftelsen DNB
Trine Skei Grande, leder Venstre
Audun Eckhoff, direktør Nasjonalmuseet

Spørsmål fra salen

Ordstyrer: Ulf Grønvold, tidligere seniorkurator, Nasjonalmuseet

nils-messelGunnar DanboltPresse_Audun+Eckhoff-2_mg_7888_200_0trine-skei-grandecrpbkh6zmhhturzu6begs200_mattias.ekman

 

Det er stengt for kommentarer.